Zbiory ikonograficzne Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
archiwum fotograficzne i zbiór rycin

 • Opracowanie:
 • Piotr Jacek Jamski
 • Ewa Manikowska
 • Barbara Jamska
 • Przy współpracy:
 • Izabeli Kopani
 • Romana Olkowskiego
 • Marty Miziołek-Wieteski
 • Wizerunki przygotowali:
 • Piotr Jacek Jamski
 • Maciej Czaplicki
 • Andrzej Stawiński
 • Robert Zalewski
 • Arkadiusz Gutka

Przejdź do archiwum

Praca naukowa i publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2014 jako projekt badawczy 0036/FNiTP/H11/2011 „Zbiory ikonograficzne Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Historia. Zasób. Znaczenie”