Babice BR-00003

Babice
Babice
Nazwa miejscowości:
Babice
Dawny numer inwentarzowy:
BR-00003