NN BR-00090

NN
NN
Nazwa miejscowości:
NN
Dawny numer inwentarzowy:
BR-00090