Bałtów N-00001

Bałtów
Nazwa miejscowości:
Bałtów
Powiat lub inna jednostka podziału terytorialnego:
iłżecki
Dawny numer inwentarzowy:
N-00001
Tytuł nowy:
Bałtów, kościół parafialny. Widok ogólny od północnego zachodu
Fotograf:
Broniewski Kazimierz
Wymiary [cm]:
12 x 16,5
Technika:
negatyw, sucha płyta żelatynowo-srebrowa na podłożu szklanym
Datowanie:
około 1890?
Proweniencja:
Broniewski Kazimierz - dar
Obecny numer inwentarzowy:
IS_PAN_B0000000001

Broniewski Kazimierz

Broniewski Kazimierz, historyk sztuki, fotograf amator, kolekcjoner, pierwszy sekretarz TOnZP. Był redaktorem „Monografii ilustrowanej kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskim” (1899–1900), tłumaczem m.in. „Powszechnej ilustrowanej historii sztuki Antona Springera” (wyd. pol. 1902–1904), współtwórcą wydawnictw TOnZP. Na potrzeby prac konserwatorskich prowadzonych przez Towarzystwo przygotowywał liczne referaty i sprawozdania z delegacji, np. dot. architektury kościoła katedralnego w Kamieńcu Podolskim, zespołu klasztornego w Czerwińsku, ołtarza w Głogowie, malowideł ściennych w Lądzie czy zamku w Olsztynie. Przekazał do zbiorów Towarzystwa ok. 1500 własnych negatywów, które wykonywał do ok. 1914 r. Kolekcja ta otrzymała pierwsze numery w zbiorze negatywów TOnZP.

Broniewski Kazimierz

Broniewski Kazimierz, historyk sztuki, fotograf amator, kolekcjoner, pierwszy sekretarz TOnZP. Był redaktorem „Monografii ilustrowanej kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskim” (1899–1900), tłumaczem m.in. „Powszechnej ilustrowanej historii sztuki Antona Springera” (wyd. pol. 1902–1904), współtwórcą wydawnictw TOnZP. Na potrzeby prac konserwatorskich prowadzonych przez Towarzystwo przygotowywał liczne referaty i sprawozdania z delegacji, np. dot. architektury kościoła katedralnego w Kamieńcu Podolskim, zespołu klasztornego w Czerwińsku, ołtarza w Głogowie, malowideł ściennych w Lądzie czy zamku w Olsztynie. Przekazał do zbiorów Towarzystwa ok. 1500 własnych negatywów, które wykonywał do ok. 1914 r. Kolekcja ta otrzymała pierwsze numery w zbiorze negatywów TOnZP.