Bednary N-00016

Nazwa miejscowości:
Bednary
Powiat lub inna jednostka podziału terytorialnego:
łowicki
Dawny numer inwentarzowy:
N-00016
Tytuł nowy:
Bednary, kościół parafialny. Widok zewnętrzny od zachodu
Fotograf:
Broniewski Kazimierz
Wymiary [cm]:
12 x 16,5
Technika:
negatyw, sucha płyta żelatynowo-srebrowa na podłożu szklanym
Datowanie:
przed 1914
Proweniencja:
Broniewski Kazimierz - dar
Pozytywy wtórne w innych zbiorach:
ZAP PW 5221
Dodatkowe informacje:
Negatyw przekazany do zbiorów ODZ (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa).
Obecny numer inwentarzowy:
niezachowany

Broniewski Kazimierz

Broniewski Kazimierz, historyk sztuki, fotograf amator, kolekcjoner, pierwszy sekretarz TOnZP. Był redaktorem „Monografii ilustrowanej kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskim” (1899–1900), tłumaczem m.in. „Powszechnej ilustrowanej historii sztuki Antona Springera” (wyd. pol. 1902–1904), współtwórcą wydawnictw TOnZP. Na potrzeby prac konserwatorskich prowadzonych przez Towarzystwo przygotowywał liczne referaty i sprawozdania z delegacji, np. dot. architektury kościoła katedralnego w Kamieńcu Podolskim, zespołu klasztornego w Czerwińsku, ołtarza w Głogowie, malowideł ściennych w Lądzie czy zamku w Olsztynie. Przekazał do zbiorów Towarzystwa ok. 1500 własnych negatywów, które wykonywał do ok. 1914 r. Kolekcja ta otrzymała pierwsze numery w zbiorze negatywów TOnZP.

Broniewski Kazimierz

Broniewski Kazimierz, historyk sztuki, fotograf amator, kolekcjoner, pierwszy sekretarz TOnZP. Był redaktorem „Monografii ilustrowanej kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskim” (1899–1900), tłumaczem m.in. „Powszechnej ilustrowanej historii sztuki Antona Springera” (wyd. pol. 1902–1904), współtwórcą wydawnictw TOnZP. Na potrzeby prac konserwatorskich prowadzonych przez Towarzystwo przygotowywał liczne referaty i sprawozdania z delegacji, np. dot. architektury kościoła katedralnego w Kamieńcu Podolskim, zespołu klasztornego w Czerwińsku, ołtarza w Głogowie, malowideł ściennych w Lądzie czy zamku w Olsztynie. Przekazał do zbiorów Towarzystwa ok. 1500 własnych negatywów, które wykonywał do ok. 1914 r. Kolekcja ta otrzymała pierwsze numery w zbiorze negatywów TOnZP.