R-00004

Dawny numer inwentarzowy:
R-00004
Tytuł nowy:
Widok Ratusza w Warszawie
Autor, Wydawca:
[Schuster Franciszek]
Wymiary [cm]:
[7,5 x 14,8]
Technika:
litografia
Datowanie:
po 1850
Proweniencja:
Gomulicki Wiktor - zakup
Obecny numer inwentarzowy:
MNW, Gr. Pol. 99671/2

Gomulicki Wiktor

Gomulicki Wiktor (1848–1919), warszawski literat i kolekcjoner, fotograf amator, varsavianista. Zakup w 1906 r. jego zbioru grafik o charakterze varsavianistycznym stoi u podstaw stworzenia zbioru rycin TOnZP.