Brześć Kujawski R-02276

Brześć Kujawski
Nazwa miejscowości:
Brześć Kujawski
Powiat lub inna jednostka podziału terytorialnego:
włocławski
Dawny numer inwentarzowy:
R-02276
Tytuł oryginalny:
Nr 6: szczyt między nawą a prezbyteryum (1:25). W kwietniu 1907
Autor, Wydawca:
Pajzderski Tomas
Wymiary [cm]:
63 x 45; fol
Technika:
grafion
Datowanie:
1907