Czernice Borowo R-04043

Czernice Borowo
Nazwa miejscowości:
Czernice Borowo
Obecna nazwa lub jej oboczności:
Czernice Borowe
Powiat lub inna jednostka podziału terytorialnego:
przasnyski
Dawny numer inwentarzowy:
R-04043
Tytuł oryginalny:
Kościół parafialny: widok boczny
Fotograf:
N.N.
Wymiary [cm]:
10,6 x 14,6; 8o
Technika:
odbitka pozytywowa na papierze żelatynowo srebrowym
Datowanie:
przed 1915
Proweniencja:
Wojciechowski Jarosław - dar
Obecny numer inwentarzowy:
IS_PAN_BR0000000541

Wojciechowski Jarosław

Wojciechowski Jarosław (1874–1942), syn Konstantego Wojciechowskiego, architekt, konserwator zabytków, kolekcjoner, fotograf amator zajmujący się fotografią architektury. Był członkiem TMF i Koła Architektów oraz jednym z najaktywniejszych członków warszawskiego TOnZP i kierownikiem pracowni inwentaryzacyjnej Towarzystwa. Przed wybuchem I wojny światowej uczestniczył w objazdach inwentaryzacyjnych, z których zachowało się wiele sporządzonych przez niego opisów zabytków, planów, szkiców i zdjęć. Bardzo często planował i prowadził prace architektoniczo-konserwatorskie, nad którymi pieczę sprawowało Towarzystwo (np. restauracja kościoła św. Jakuba w Sandomierzu, kamienicy Baryczków i kamienicy Książąt Mazowieckich na Rynku Starego Miasta w Warszawie). Był autorem ważnych publikacji poświęconych teorii i praktyce ochrony zabytków, przypuszczalnie również autorem lub współautorem dekretu i ustawy o ochronie zabytków z 1918 i 1928 r. Do zbioru rycin TOnZP przekazał kolekcję blisko 500 fotografii, z czego ok. 175 własnego autorstwa oraz prawie 350 negatywów szklanych wykonanych podczas wycieczek inwentaryzacyjnych.