Czernice Borowo R-04044

Czernice Borowo
Nazwa miejscowości:
Czernice Borowo
Obecna nazwa lub jej oboczności:
Czernice Borowe
Powiat lub inna jednostka podziału terytorialnego:
przasnyski
Dawny numer inwentarzowy:
R-04044
Tytuł oryginalny:
Kościół parafialny: kruchta boczna
Fotograf:
Pronaszko Stanisław
Wymiary [cm]:
22,5 x 16,3; 8o
Technika:
odbitka pozytywowa na papierze żelatynowo srebrowym
Datowanie:
1910
Proweniencja:
Pronaszko Stanisław - dar
Obecny numer inwentarzowy:
IS_PAN_BR0000000540

Pronaszko Stanisław

Pronaszko Stanisław (1879–1942), warszawski architekt i przedsiębiorca budowlany, członek PTK, delegat i korespondent TOnZP, uczestnik wielu wycieczek terenowych, fotograf amator. Do zbiorów TOnZP trafiło ponad 100 jego negatywów i ponad 100 fotografii wykonywanych w latach 1909–1912, m.in. w Kamieńcu Podolskim, Przasnyszu, Psarach.

Pronaszko Stanisław

Pronaszko Stanisław (1879–1942), warszawski architekt i przedsiębiorca budowlany, członek PTK, delegat i korespondent TOnZP, uczestnik wielu wycieczek terenowych, fotograf amator. Do zbiorów TOnZP trafiło ponad 100 jego negatywów i ponad 100 fotografii wykonywanych w latach 1909–1912, m.in. w Kamieńcu Podolskim, Przasnyszu, Psarach.