Czernice Borowo R-04045

Czernice Borowo
Nazwa miejscowości:
Czernice Borowo
Obecna nazwa lub jej oboczności:
Czernice Borowe
Powiat lub inna jednostka podziału terytorialnego:
przasnyski
Dawny numer inwentarzowy:
R-04045
Tytuł oryginalny:
Kościół parafialny: widok od wschodu
Fotograf:
Wojciechowski Jarosław
Wymiary [cm]:
16,5 x 20,8; 8o
Technika:
odbitka pozytywowa na papierze żelatynowo srebrowym
Datowanie:
1910
Proweniencja:
Wojciechowski Jarosław - dar
Negatyw oryginalny:
N-01706
Obecny numer inwentarzowy:
IS_PAN_BR0000000543

Wojciechowski Jarosław

Wojciechowski Jarosław (1874–1942), syn Konstantego Wojciechowskiego, architekt, konserwator zabytków, kolekcjoner, fotograf amator zajmujący się fotografią architektury. Był członkiem TMF i Koła Architektów oraz jednym z najaktywniejszych członków warszawskiego TOnZP i kierownikiem pracowni inwentaryzacyjnej Towarzystwa. Przed wybuchem I wojny światowej uczestniczył w objazdach inwentaryzacyjnych, z których zachowało się wiele sporządzonych przez niego opisów zabytków, planów, szkiców i zdjęć. Bardzo często planował i prowadził prace architektoniczo-konserwatorskie, nad którymi pieczę sprawowało Towarzystwo (np. restauracja kościoła św. Jakuba w Sandomierzu, kamienicy Baryczków i kamienicy Książąt Mazowieckich na Rynku Starego Miasta w Warszawie). Był autorem ważnych publikacji poświęconych teorii i praktyce ochrony zabytków, przypuszczalnie również autorem lub współautorem dekretu i ustawy o ochronie zabytków z 1918 i 1928 r. Do zbioru rycin TOnZP przekazał kolekcję blisko 500 fotografii, z czego ok. 175 własnego autorstwa oraz prawie 350 negatywów szklanych wykonanych podczas wycieczek inwentaryzacyjnych.

Wojciechowski Jarosław

Wojciechowski Jarosław (1874–1942), syn Konstantego Wojciechowskiego, architekt, konserwator zabytków, kolekcjoner, fotograf amator zajmujący się fotografią architektury. Był członkiem TMF i Koła Architektów oraz jednym z najaktywniejszych członków warszawskiego TOnZP i kierownikiem pracowni inwentaryzacyjnej Towarzystwa. Przed wybuchem I wojny światowej uczestniczył w objazdach inwentaryzacyjnych, z których zachowało się wiele sporządzonych przez niego opisów zabytków, planów, szkiców i zdjęć. Bardzo często planował i prowadził prace architektoniczo-konserwatorskie, nad którymi pieczę sprawowało Towarzystwo (np. restauracja kościoła św. Jakuba w Sandomierzu, kamienicy Baryczków i kamienicy Książąt Mazowieckich na Rynku Starego Miasta w Warszawie). Był autorem ważnych publikacji poświęconych teorii i praktyce ochrony zabytków, przypuszczalnie również autorem lub współautorem dekretu i ustawy o ochronie zabytków z 1918 i 1928 r. Do zbioru rycin TOnZP przekazał kolekcję blisko 500 fotografii, z czego ok. 175 własnego autorstwa oraz prawie 350 negatywów szklanych wykonanych podczas wycieczek inwentaryzacyjnych.